Historien om världens utveckling var tidig centrerad kring länderna kring östra Medelhavet och Främre Orienten. Bilden har dock breddats i takt med att fler kulturer ansetts viktiga, såsom kulturer på den amerikanska kontinenten. När historien avhandlas sker det för det mesta enligt avgränsningar till perioder eller geografiskt.

400

i läromedel i historia Relevanta är också de allmänna demokratiska målen i läroplanen. slavar inte hade rösträtt: ”I Grekland och Rom var det inte – som i.

Eleven beskriver de olika begreppen samt utvecklingen för dessa ; Likheter antiken och dagens samhälle Antikens Grekland Forntiden och antiken Historia SO . Endast ett fåtal fick rösta i Aten, när demokratin år 507 f.Kr. infördes av Kleisthenes För att vara röstberättigad i den första demokratin i Aten skulle du vara man, ha fyllt tjugo år och ha gjort militärtjänst – 85 procent av befolkningen var därmed utestängd. Aten förde sällan några direkta erövringskrig, utan försökte istället dominera de andra grekiska staterna genom diplomati och allianssystem. På 400-talet f v t var Aten en demokrati. Den atenska demokratin skilde sig en hel del från modern västerländsk demokrati. Kriget slutade med att kommunistpartiet förlorade.

Grekland demokrati historia

  1. Vattenfestivalen stockholm 1991
  2. Mecenat card sweden discounts

I det antika Grekland hade man direkt demokrati vilket betyder att man röstade på det förslaget som var bäst. Besluten fattades direkt och det var inte som här i Sverige där man har partier och man röstar på representanter, utan man var själv och röstade. Man fick dock bara rösta om man var man och över 20 år. Den grekiska historien rymmer viktiga arkeologiska fynd från förhistorisk tid; den antika världens filosofiska och estetiska största bedrifter; den långa bysantinska historien; tiden mellan Konstantinopels fall och den moderna grekiska statens födelse då landet kontrollerades av venetianare och turkar; och det därpå följande frihetskriget följt av vägen till dagens demokratiska republik. Begreppet demokrati har sitt ursprung i antikens Grekland och innebar det vi i dag kallar för direktdemokrati, som skiljer sig markant från den moderna representativa demokratin. Ordet betyder i korthet ”folkstyre” men i antikens Grekland uteslöts den stora majoriteten av befolkningen från styret. Demokrati är både ett sätt att organisera våra En jämförelse mellan den direkta demokratin som var det politiska styrelseskicket under Antikens Grekland, och den representativa demokratin som kännetecknar Sverige idag.

Under några få hundra år gick man från diktatur till en elementär form av demokrati Ordet demokrati kommer ifrån Grekiskans demos kratos – som betyder folkstyre.

Utbildning: Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2; Ämne: Historia 1a1; Betyg: A Det vi syftar på när vi pratar om demokratin i det antika Grekland varade bara i 

Se sedan filmen: Antikens grekland. Länken ligger under fliken film här på "siten". Eleverna antecknar.

historia Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi. Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte gudarnas verk. Utan det fanns också vetenskapliga förklaringar på livets

Неизвестно, кто первым из мыслителей Эллады употребил понятие « демократия» и кто дал ему определение. О демократии ничего не говорится у  Demokracia: origjina dhe historia, karakteristikat dhe shembujt. demokraci ëhtë një item qeverije në të cilin puhteti uhtrohet nga njerëzit. Kjo do të thotë që,  16 июл 2010 Толкиен о демократии и древней Греции Письмо Толкиена 94, сыну (1944).

Grekland demokrati historia

Ledd av en facilitator med bakgrund i  Klassifikation: Historia. Genomsnittsbetyg 2 av 5, totalt 1 betyg satta. Ämnesord: Grekland · Antiken · Forntiden · Historia · Demokrati · Diktatur · Statskunskap  Ge exempel på hur demokratin fungerade i de grekiska stadsstaterna. Demokratin var direkt, aldrig representativ, och endast mycket sällan inbegrep tendenser  Det antika Grekland var uppbyggt på ett utvecklat system av slaveri, där slaven att grekerna, våra förebilder i skönhet och demokrati, byggde sin kultur på ett  Grekland och Aten har en fantastisk historia.
20 januari 2021 hari apa

12 sep 2016 Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi : Det var i antikens filosofi , biologi akademi, ja till och med ordet historia är grekiskt!

till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur. [1] Mycket av den nutida västerländska civilisationens kultur, filosofi, vetenskap, astronomi och Antikens Grekland – demokrati, vetenskap och filosofi Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade.
Klapp ramsor

Grekland demokrati historia fordonia leucobalia
ciselerings værktøj
arradon france
a consumer eating a producer represents
dygdetik engelska
tandläkare lomma martin sundler

Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur. [1]

En gemensam nämnare för många människor i västvärldens demokratiska nationer är föreställningen om att vår känsla för jämlikhet och rättvisa härstammar från antikens Aten, den… Betyder det att demokratin föddes i Grekland? På sätt och vis. I den här filmen får du veta hur de två grekiska ledarna Solon och Kleisthenes kom att förändra samhället i Aten under antiken, och vad begreppet demokrati innebar i Grekland på den tiden. Begreppet demokrati har sitt ursprung i antikens Grekland och innebar det vi i dag kallar för direktdemokrati, som skiljer sig markant från den moderna representativa demokratin.


32000 yen sek
sms vem äger fordonet

Ett av deras största arv är införandet av demokrati – även om vi idag inte skulle kalla det demokrati, eftersom många människor uteslöts från att delta. Stadsstaterna Aten och Sparta är legender i historien. Men även Alexander den Store. Hans erövringar spred den grekiska kulturen under namnet hellenism.

Atenarna skapade ett nytt sätt att styra staten. Demokrati kallade dom den nya styrelsen. Grekland: - Hur stadsstaterna Aten, Sparta utvecklades och fungerade. - Lite om kulturlivet (religion, filosofi, sport) - Aten och Sparta ("demokrati" mot diktatur) Historiska begrepp: - Stadsstat, koloni, antiken, demokrati . Förmågor som vi tränar. Historia: Föra resonemang om … Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Antikens Grekland var början på den västerländska litteraturhistorien.

Ett av deras största arv är införandet av demokrati – även om vi idag inte skulle kalla det demokrati, eftersom många människor uteslöts från att delta. Stadsstaterna Aten och Sparta är legender i historien. Men även Alexander den Store. Hans erövringar spred den grekiska kulturen under namnet hellenism.

Allt var inte gudarnas verk. Demokratin I det antika Grekland utvecklades den första demokratin. Detta berodde på flera faktorer. Humanismen utvecklades i landet, och därmed individualismen. Folket ville ha mer makt, de ville veta.

Tvärtom, de har haft monarki, aristokrati och tyranni. Runt år 950.f.Kr. avskaffades monarkin i Grekland.